rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach zwiększa opłaty za ciepło

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że zgodnie z wystąpieniem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach, z dniem 01 maja 2023 r. wprowadzona zostanie nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.15.2023.AWr z dnia 13 kwietnia 2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło poz. nr 195 (2383) w dniu 13 kwietnia 2023 r. zgodnie z którą, poziom dotychczasowych cen i stawek opłat za energię cieplną wzrasta średnio o 3,5%.

Zgodnie z komunikatem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach,
od 1 maja 2023 r. wobec Odbiorców uprawnionych będzie stosowana najniższa cena dostawy ciepła, jaką jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, dla których średni wzrost cen ciepła wyniesie 2,3%.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy dostępne są na stronie internetowej: 

https://pec.suwalki.pl/aktualnosci/informacja-o-zmianie-taryfy-dla-ciepla-2/

 

 

Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Grzegorz Karwel

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI