rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Oferty na badanie sprawozdania finansowego
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Oferty na badanie sprawozdania finansowego


Oferty na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ul. Korczaka 2A
zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r. oraz 2022 r.

I. Warunki badania sprawozdania finansowego:

1.  Zamknięcie ksiąg oraz przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego za 2021 rok do
     25 lutego 2022 r.; za 2022 r. do 24 lutego 2023 r.

2.  Rezultaty z badania, opinia i raport dostarczone najpóźniej do 24 marca 2022 r. oraz 23 marca
     2023 r.

3.  Udział i nadzór badających nad inwentaryzacją oraz zamknięciem roku.

4.  Uczestnictwo badających we wszystkich cząstkowych zebraniach Walnego Zgromadzenia 
     (trzech).

5.  Wykazanie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.

II. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert

Oferty należy złożyć lub przesyłać na adres Spółdzielni ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego 
za 2021 r. i 2022 r.” w terminie do 16 września 2021 r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2021 roku o godz. 15.30 w biurze Spółdzielni 
w Suwałkach.


Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 087563 03 43, Członek Zarządu 
Janusz Marek Struzik.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Lucyna Elżbieta Poczobut


Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI