rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » KOMUNIKAT
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

KOMUNIKAT

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemią koronawirusa została wstrzymana wymiana wodomierzy oraz wykonywanie przeglądów technicznych instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni.

Ogranicza się interwencje służb technicznych w lokalach mieszkalnych tylko do przypadków zagrożenia bezpośredniego zdrowia, życia lub zabezpieczenia mienia.

Mając na uwadze ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii wszelkie zgłoszenia można dokonywać telefoniczne, drogą mailową ( wykaz telefonów, dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni) lub za pomocą poczty Polskiej.

Ponadto przy wejściach do Biura Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A oraz siedzib Administracji Osiedli zostały umieszczone skrzynki podawcze, do których można wrzucać kierowaną do Spółdzielni korespondencję.

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zamknięto place zabaw, siłownie, boiska itp. na terenach naszej Spółdzielni.

Zarząd Suwalskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI