rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWEJ I...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWEJ I WENTYLACJI WYKONYWANYCH W 2022 ROKU
W BUDYNKACH SUWALSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH

 

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje , że przeglądy instalacji gazowej
i wentylacji w budynkach Spółdzielni będą wykonywane przez Firmę SALOMON Sp. z o.o.
ul. Gdańska 20, 14-200 Iława.

Przeglądy będą wykonywane w terminach określonych przez ww. Firmę w załączonym harmonogramie przeglądów. Szczegółowe informacje odnośnie godzin przeglądów Firma Salomon będzie podawała w ogłoszeniach wywieszanych na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych oraz będą dostępne w administracjach osiedli.

Informujemy mieszkańców, że pracownicy wykonujący przeglądy winni na żądanie mieszkańca przedstawić stosowne upoważnienia wydane przez Firmę Salomon Sp. z o.o.
Równocześnie Spółdzielnia podaje telefon kontaktowy 500 067 962 do Przedstawiciela Firmy SALOMON Sp. z o.o.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI