rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków

Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków


Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach o zmianie cen wody i odprowadzania ścieków

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przekazuje komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o. dotyczący wprowadzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Suwałki na okres 3 lat.

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr B.RZT.70.47.2024 z dnia 31.05.2024 r. zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Suwałki na okres 3 lat. Przedmiotowa decyzja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 czerwca 2024r., i zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2024 roku. Taryfa dostępna jest na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.pwik.suwalki.pl w zakładce „dla klienta – ceny za wodę ścieki”.

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w okresie 3 najbliższych lat wzrastają ceny wody zimnej i odprowadzania ścieków w następującej wysokości:

1. Wzrost ceny wody zimnej o 19 % i odprowadzania ścieków o 30 %, od 18 czerwca 2024 r.
do 17 czerwca 2025 r.:

1) cena za 1 m3 wody zimnej – 3,84 zł netto, tj.: 4,15 zł brutto;

oraz wprowadzono nową stawkę opłaty abonamentowej (za wodomierz główny w nieruchomości) – 2,16 zł netto/m-c, tj.: 2,33 zł brutto/m-c;

2) cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków (kanalizacja) – 6,56 zł netto, tj.: 7,08 zł brutto;

oraz wprowadzono nową stawkę opłaty abonamentowej (za wodomierz główny w nieruchomości) – 4,67 zł netto/m-c, tj.: 5,04 zł brutto/m-c.

2. Wzrost ceny wody zimnej o 2,04 % i zmniejszenie ceny odprowadzania ścieków o 1,2 %,
od 18 czerwca 2025 r. do 17 czerwca 2026 r.:

1) cena za 1 m3 wody zimnej – 3,92 zł netto, tj.: 4,23 zł brutto;

oraz wprowadzono nową stawkę opłaty abonamentowej (za wodomierz główny w nieruchomości) – 2,16 zł netto/m-c, tj.: 2,33 zł brutto/m-c;

2) cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków (kanalizacja) – 6,48 zł netto, tj.: 7,00 zł brutto;

oraz wprowadzono nową stawkę opłaty abonamentowej (za wodomierz główny w nieruchomości) – 4,67 zł netto/m-c, tj.: 5,04 zł brutto/m-c.

3. Wzrost ceny wody zimnej o 2,2 % i zmniejszenie ceny odprowadzania ścieków o 1,7 %,
od 18 czerwca 2026 r. do 17 czerwca 2027 r.:

1) cena za 1 m3 wody zimnej – 4,01 zł netto, tj.: 4,33 zł brutto;

oraz wprowadzono nową stawkę opłaty abonamentowej (za wodomierz główny w nieruchomości) – 2,16 zł netto/m-c, tj.: 2,33 zł brutto/m-c;

2) cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków (kanalizacja) – 6,37 zł netto, tj.: 6,88 zł brutto;

oraz wprowadzono nową stawkę opłaty abonamentowej (za wodomierz główny w nieruchomości) – 4,67 zł netto/m-c, tj.: 5,04 zł brutto/m-c.


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy dostępne są na stronie internetowej:
https://pwik.suwalki.pl/dla-klienta/ceny-za-wode-i-scieki

 


Kierownik Działu Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi
Bożena Kotlińska


 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI