rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach zwiększa opłaty za ciepło

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach zwiększa opłaty za ciepło

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że zgodnie z wystąpieniem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach z dniem 1 czerwca 2022 r. wprowadzona zostanie nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr OLB.4210.17.2022.AWr z dnia 5 maja 2022 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 5 maja 2022 r. poz. nr 269 (1529).

Wobec powyższego, średni poziom dotychczasowych cen i stawek opłat za energię cieplną wzrasta średnio o 3,4 %.

Kierownik Działu
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi


 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI