rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » AKTUALNOŚCI » O G Ł O S Z E N I E
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

O G Ł O S Z E N I E

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach informuje, że Prezydent Miasta Suwałk zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Teofila Noniewicza, Gen. Józefa Dwernickiego, Utratą i Sejneńską w Suwałkach („Osiedle Korczaka”).

Ze szczegółami ogłoszenia z dnia 11 października 2022 r. znak: AGP-RU.6721.57.11.2022 można zapoznać się otwierając link: https://bip.um.suwalki.pl/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/obwieszczenia-prezydenta-z-2022-r/agp-ru-ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-mpzp-obejmujacego-teren-polozony-pomiedzy-ulicami-teofila-noniewicza-gen-jozefa-dwernickiego-utrata-i-sejnenska-w-suwalkach.html

Zarząd 
Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI