rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » Ogłoszenia o wycince drzew » Ogłoszenie o planowanej wycince drzewa przy ul.Noniewicza 48
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Ogłoszenie o planowanej wycince drzewa przy ul.Noniewicza 48

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie niżej wymienionego drzewa:

·1 jarząb pospolity (obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 48 cm) – rosnącego w okolicy przystanku MPK przy ul. Noniewicza 48 w Suwałkach); 
Wycinka drzewa niezbędna jest ze względu na kolizję z planowaną budową ścieżki rowerowej wzdłuż budynku przy ul. Noniewicza 48 w Suwałkach. 

Ewentualne uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszeń na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www.ssm.suwalki.pl, tj. do dnia 7 stycznia 2017r., w Administracji Osiedla „Centrum” przy ul. Utrata 2A w Suwałkach lub w Dziale Inwestycji i Remontów SSM pok.nr 10 przy ul. Korczaka 2A w Suwałkach.
 
Ogłoszenie zamieszczono na klatkowych tablicach ogłoszeń budynku przy ul. Noniewicza 48 w dniu 08.12.2016r.

Mapa

ZAŁĄCZNIKI

Plik do pobrania  Noniewicza 48 - plan

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI