rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem lokalu użytkowego o pow. 55,93 m2 na parterze budynku przy ul. Utrata 4A

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem lokalu użytkowego o pow. 55,93 m2 na parterze budynku przy ul. Utrata 4A ze stawką wywoławczą opłaty podstawowej netto 16,00 zł/m 2.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2201 zł.
Opłata za lokal obejmuje:
- opłatę podstawową w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT,
- opłata za centralne ogrzewanie płatne w sezonie grzewczym,
- opłata za wodę i kanalizację wg wskazań liczników
- energia elektryczna zgodnie ze wskazaniami liczników
- opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.
Aukcja odbędzie się w dniu 16 -10-2017 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 9.00.
Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni PEKAO S.A. 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.
Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.15 lub telefonicznie (87) 563-03-65.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

05 -10-2017
M. Osyda

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI