rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22

CZAS PRACY SSM

Poniedziałek: 7.00-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.00-15.00
Piątek: 7.00-13.00

ADRESY BIUR

Zarządu: 
- ul. Korczaka 2A

Administracji:
- ul. Utrata 2A
- ul. Nowomiejska 3
- ul. Kowalskiego 12B
Galeria
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Pzetarg nieograniczony na dostawę samochodów dostawczych...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Pzetarg nieograniczony na dostawę samochodów dostawczych pod potrzeby Administracji Osiedla Centrum oraz Północ II

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2A, tel. (87) 563 03 52, fax. (87) 566 51 61 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodów dostawczych pod potrzeby Administracji Osiedla „Centrum” oraz „Północ II”.
Wymagany termin dostawy samochodów – do 27 grudnia 2018r.
Materiały przetargowe po udokumentowaniu uiszczenia opłaty w wysokości 154,70 zł brutto można odebrać w siedzibie Spółdzielni, ul. Korczaka 2A, pokój nr 3.
Termin składania ofert upływa z dniem 22 listopada 2018r. do godz. 945. Przetarg rozpocznie się 22 listopada 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A w sali konferencyjnej pokój nr 2.
Wadium przetargowe wynosi 7.000,00 zł. na warunkach określonych w Instrukcji dla oferenta.
Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe od Zamawiającego.
SSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI