rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodu FIAT DUCATO

OGŁOSZENIE

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 2A, ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż samochodu FIAT DUCATO.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Korczaka 2A, sala konferencyjna pokój Nr 2 w dniu 11.08.2020r. o godz. 1015.

Charakterystyka FIATA DUCATO: rok produkcji: 2011; przebieg: 104242 km na dzień 30.06.2020r.; silnik DIESEL: moc 74 kW (101 KM), pojemność silnika 2198 cm 3; dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3330kg; ładowność 1175kg, trzyosobowy, wyposażenie: ABS; centralny zamek z pilotem, światła p/mgielne tylne, skrzynia z plandeką.

Cena wywoławcza: 22.600,00 zł brutto. Wysokość wadium wynosi 1.000,00 zł. Wadium należy wnieść w formie przelewu na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. Oddział II w Suwałkach nr 49124033631111000028002370do dnia 10.08.2020r. (za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto SSM). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Termin oględzin samochodu w dniach: 03.08.2020r., 10.08.2020r. w godz. od 1100 do 1200 w Administracji Osiedla „Północ I”, ul. Nowomiejska 3 w Suwałkach w obecności pracownika Spółdzielni.

Kryterium wyboru wygrywającego jest najwyższa wylicytowana cena za samochód. Umowa zawarta zostanie w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Odbiór pojazdu nastąpi po wpłacie przez wygrywającego całej wylicytowanej kwoty na konto Spółdzielni.

Bliższych informacji udziela Administracja Osiedla „Północ II”, tel.: (087) 563-07-53. SSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Wiszniewski

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI