rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na zadania: Budowa boisk przy ul. ...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na zadania: Budowa boisk przy ul. Klonowej i Paca; przebudowa parkingu przy ul. Korczaka 4 oraz budowa miejsc postojowych przy ul.1 Maja 25A w Suwałkach

Suwalska   Spółdzielnia   Mieszkaniowa w   Suwałkach przy   ul. Korczaka 2A   ogłasza przetarg nieograniczony na zadania: Budowa boisk przy ul.  Klonowej i Paca; przebudowa parkingu przy ul. Korczaka 4 oraz budowa miejsc postojowych przy ul.1 Maja 25A w Suwałkach.

Termin realizacji zamówienia:

• budowa boisk przy ul.  Klonowej i Paca do dnia 30.06.2020 roku;

• przebudowa parkingu przy ul. Korczaka 4 oraz budowa miejsc postojowych przy ul.1 Maja 25A do dnia 15.11.2019 roku.

Ustala się łączne wadium w wysokości 49.600 zł z wpłatą na konto SSM w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.

Kryterium oceny ofert – cena.

Materiały przetargowe w cenie 150 zł brutto za komplet, po uprzednim dokonaniu opłaty na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Suwałkach oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A – pokój Nr 10, tel. (87) 563 – 03 – 68 (69).

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 01.10.2019r. do godz. 10.00 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2019r. o godz. 10.15 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.

Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia  przetargu bez podania przyczyn.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI