rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na: przystosowanie budynków do...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na: przystosowanie budynków do zmiany dystrybucji ciepła w zasobach Administracji Osiedla Północ II

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A ogłasza przetarg nieograniczony na: przystosowanie budynków do zmiany dystrybucji ciepła w zasobach Administracji Osiedla Północ II.
Termin realizacji zamówienia: roboty budowlane i elektryczne: do dnia 30.04.2019 r., roboty sanitarne: do dnia 31.05.2019r.
Ustala się łączne wadium w wysokości 10.800 zł, z wpłatą na konto SSM w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.
Kryterium oceny ofert – cena.
Materiały przetargowe oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A – pokój Nr 10, tel. (87) 563 - 03 - 68.
Materiały przetargowe udostępnione zostają bezpłatnie.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2019r. o godz. 1015 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.
Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe u Zamawiającego.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI