rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na przegląd wentylacji w budynkach SSM
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na przegląd wentylacji w budynkach SSM

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2A, tel. 87 5630346, fax 87 5665161 ogłasza przetarg nieograniczony na przegląd wentylacji w budynkach SSM.

Materiały przetargowe po udokumentowaniu uiszczenia opłaty w wysokości 157,17 zł brutto można odebrać w siedzibie Spółdzielni, ul. Korczaka 2A, pokój nr 6.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 15 stycznia 2020r. do godz. 945.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2 w dniu 15 stycznia 2020r. o godz. 1000.

Wadium przetargowe wynosi 3.000,00 zł na warunkach określonych w Instrukcji dla oferenta.

Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe od Zamawiającego.

Zastrzega się możliwość unieważnieniaprzetargu bez podania przyczyn.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI