rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na przegląd, konserwację, i...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na przegląd, konserwację, i usuwanie usterek instalacji gazowej zasilanej gazem z butli i instalacji gazowej zasilanej gazem sieciowym.

OGŁOSZENIE

 

                  Suwalska Spółdzielni Mieszkaniowa w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2A,
tel. (87) 5630347, fax. (87) 5665161 ogłasza przetarg nieograniczony na przegląd, konserwację,
i usuwanie usterek instalacji gazowej zasilanej gazem z butli i instalacji gazowej zasilanej gazem sieciowym.
                  Termin składania ofert upływa z dniem 15 stycznia 2020 r. do godz. 10.30.
Przetarg rozpoczyna się 15 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A.
                  Uczestnicy przetargu zobowiązani są wnieść najpóźniej do 14-01-2020 r. na konto zamawiającego w Banku PEKAO S. A. Oddział II w Suwałkach nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 wadium w wysokości 500 zł lub 1000 zł – w zależności od wybranego zakresu oferty.
                 Materiały przetargowe po złożeniu pisemnego zamówienia można odbierać w pokoju nr 6 w SSM lub zostaną przesłane pocztę elektroniczną na wskazany adres e - mail.

                 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

                                                                      Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                      Wojciech Kuczyński

 

 

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI