rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę parkingu przy budynku Noniewicza 46 (pawilon handlowy Stokrotka) w Suwałkach.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę parkingu przy budynku Noniewicza 46 (pawilon handlowy Stokrotka) w Suwałkach.

Terminy realizacji zamówienia:
·koncepcja: do dnia 31.12.2017r.
·projekt: w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego uprawomocnionych decyzji o warunkach zabudowy.
Kryterium oceny ofert – cena.
Materiały przetargowe (bezpłatnie) oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A – pokój Nr 10, tel. (87) 563 - 03 - 69.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.10.2017r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2017r. o godz. 1015w siedzibie SSM, pokój Nr 2.
Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy otrzymali materiały przetargowe u Zamawiającego.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI