rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów dostawczych...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów dostawczych pod potrzeby Administracji Osiedla Centrum oraz Północ II.

„Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, 16 - 400 Suwałki,ul. Korczaka 2A, tel. (87) 563 03 52, fax. (87) 566 51 61 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodów dostawczych pod potrzeby Administracji Osiedla „Centrum” oraz „Północ II”.

Wymagany termin dostawy samochodów – do 29 listopada 2019r.

Materiały przetargowe po udokumentowaniu uiszczenia opłaty w wysokości 157,17 zł brutto można odebrać w siedzibie Spółdzielni, ul. Korczaka 2A, pokój nr 3.

Termin składania ofert upływa z dniem 17 października 2019r. do godz. 945. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A w sali konferencyjnej pokój nr 2.

Wadium przetargowe wynosi 10.000,00 zł na warunkach określonych w Instrukcji dla oferenta.

Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe od Zamawiającego.

SSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienieprzetargu bez podania przyczyn.”

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI