rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do remontu...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do remontu dźwigów w 2020r. w zasobach SSM.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, 16-400 Suwałki
ul. Korczaka 2A, tel. (87) 563 03 52, fax.(87) 566 51 61 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do remontu dźwigów w 2020r. w zasobach SSM.

Wymagany termin dostawy materiałów – do 10 lutego 2020r., 10 kwietnia 2020r.,
10 czerwca 2020r., 10 września 2020r. oraz 10 października 2020r.

Materiały przetargowe po udokumentowaniu uiszczenia opłaty w wysokości 157,17 zł brutto można odebrać w siedzibie Spółdzielni, ul. Korczaka 2A, pokój nr 3.

Termin składania ofert upływa z dniem 23stycznia 2020r. do godz. 1100. Przetarg rozpoczyna się 23 stycznia 2020r. o godz. 1110 w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A w sali konferencyjnej pokój nr 2.

Wadium przetargowe wynosi 4.000,00 zł. na warunkach określonych w Instrukcji dla oferenta.

Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe od Zamawiającego.

SSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI