rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych oraz odbiór zdemontowanych wodomierzy

                                                             OGŁOSZENIE

Suwalska Spółdzielni Mieszkaniowa w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2A,
tel. (87) 5630347, fax. (87) 5665161 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych oraz odbiór zdemontowanych wodomierzy. Termin składania ofert upływa z dniem 18 grudnia 2019 r. do godz. 1000. Przetarg rozpoczyna się 18 grudnia 2019 r.
o godz. 1015
w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są wnieść najpóźniej do 17-12-2019 r. na konto zamawiającego w Banku PEKAO S. A. Oddział II w Suwałkach nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 wadium w wysokości zależnej od wybranego zakresu oferty tj. 5000 zł, 10 000 zł lub
15 000 zł.
Materiały przetargowe po złożeniu pisemnego zamówienia i uiszczeniu opłaty w wysokości 157,17 zł można odbierać w pokoju nr 6 w SSM lub zostaną przesłane pocztę elektroniczną na wskazany adres e - mail.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

                                                               Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                             Leszek Perkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono

na stronie internetowej SSM 28-11-2019 r.

 

Sekretarz komisji przetargowej

Małgorzata Osyda

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI