rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na budowę drogi osiedlowej,...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na budowę drogi osiedlowej, przebudowę drogi osiedlowej, wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych oraz malowanie znaków poziomych.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A ogłasza przetarg nieograniczony na budowę drogi osiedlowej przy budynkach: Nowomiejska 2 i 4, przebudowę drogi osiedlowej przy budynkach: 1 Maja 10 - 12 i Konopnickiej 2B, wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych przy budynkach: Korczaka 8, Klonowa 41 i Nowomiejska 4A, Kowalskiego 6A, Paca 12, Witosa 15, Andersa 4A oraz malowanie znaków poziomych w Administracji Osiedla „Centrum”.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.

Ustala się łączne wadium w wysokości 53.100 zł, z wpłatą na konto SSM w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.

Kryterium oceny ofert – cena.

Materiały przetargowe w cenie 150 zł brutto za komplet, po uprzednim dokonaniu opłaty na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Suwałkach oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A – pokój Nr 10, tel. (87) 563 - 03 - 69.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 21.04.2021 r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.2021 r. o godz. 1130w lokalu Zamawiającego usytuowanym na I piętrze budynku przy ulicy Świerkowej 52 w Suwałkach.

Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia  przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI