rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług w...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku w budynkach i terenie oraz pielęgnacji terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla „Centrum” w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach”.

OGŁOSZENIE

Suwalska Spółdzielni Mieszkaniowa w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2A, tel. (087) 5630352, fax. (087) 5665161 ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku w budynkach i terenie oraz pielęgnacji terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla „Centrum” w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ”.

Materiały przetargowe po udokumentowaniu uiszczenia opłaty w wysokości 165,00 zł brutto można odebrać w siedzibie Spółdzielni, ul. Korczaka 2A, pokój nr 3.

Termin składania ofert upływa z dniem 25 października 2021r. do godz. 1000. Przetarg rozpoczyna się 25 października 2021r. o godz. 1015 w lokalu Zamawiającego, usytuowanym na I piętrze w budynku przy ul. Świerkowa 52 w Suwałkach.

Wadium przetargowe w wysokości 10.000,00 zł należy wnieść na zasadach określonych w instrukcji dla oferenta.

Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe od Zamawiającego.

SSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Piotr Cichanowicz    

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI