rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcje na wynajem lokali użytkowych przy ul. 1 Maja 2A i...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcje na wynajem lokali użytkowych przy ul. 1 Maja 2A i Utrata 2C lok. 1

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcje na wynajem lokali użytkowych położonych przy ulicy:

1. 1 Maja 2A – powierzchnia użytkowa 390,08 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 24,00 zł netto/m2, możliwość podziału na dwa lokale o pow. 126 m2i 264 m2;

2. Utrata 2C lok. 1 – parter, powierzchnia użytkowa 31,30 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 38,00 zł netto/m2.

Opłata za lokale obejmuje czynsz najmu w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za media, opłaty stałe za wodę, opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją oraz w przypadku D.H. ALFA opłatę za sprzątanie.

Aukcje odbędą się w dniu 12 grudnia 2023 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A pok. Nr 2:

1. 1 Maja 2A - godz. 8.30, wymagane wadium 23 030 zł;
2. Utrata 2C lok. 1 - godz. 9.00, wymagane wadium 2 926 zł;

Wydanie lokali nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w powyższej wysokości na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A, pok. 14 lub pod numerem telefonu 87 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.


23-11-2023 r.
Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI