rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcje na najem lokali użytkowych przy ul. Nowomiejskiej...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcje na najem lokali użytkowych przy ul. Nowomiejskiej 3A i Utrata 2A

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcje na najem lokali użytkowych położonych w budynkach:

1. Nowomiejska 3A - I piętro, pow. użytk. 88,80 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 13,00 zł netto/m2, wadium 2.840 zł,

2. Utrata 2A - parter, pow. użytk. 91,20 m2, cena wywoławcza czynszu najmu 25,00 zł netto/m2, wadium 5.609 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości.

Opłata za lokale obejmuje czynsz najmu w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za media oraz wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcje odbędą się w dniu 20-10-2021 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2:

1. ul. Nowomiejska 3A - godz. 8.30
2. ul. Utrata 2A - godz. 9.00

Wydanie lokali nastąpi po podpisaniu umowy najmu, lecz nie wcześniej niż po 31 października 2021 r.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.14 lub telefonicznie pod nr tel. (87) 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

07-10-2021 r.
A. Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI