rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcja na wynajem lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 2A
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcja na wynajem lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 2A

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na najem lokalu użytkowego o pow. 390,08 m2 położonego przy ul. 1 Maja 2A z ceną wywoławczą miesięcznej stawki czynszu w wysokości 24,00 zł netto/m2.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 23 030,00 zł.

Opłata za lokal obejmuje czynsz najmu w wysokości ustalonej w drodze aukcji + podatek VAT oraz dodatkowo opłata za media oraz odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcja odbędzie się w dniu 21-11-2023 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 8.30.

Wydanie lokalu nastąpi po 31 grudnia 2023 r.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.

W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. 
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać telefonicznie (87) 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.


Suwałki, dnia 02-11-2023 r.
Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI