rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcja na wynajem lokalu użytkowego o pow. 22,51 m2 w...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcja na wynajem lokalu użytkowego o pow. 22,51 m2 w budynku przy ul. Pułaskiego 81A

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem od dnia 01.01.2020 r. lokalu użytkowego o pow. 22,51 m2 usytuowanego na parterze budynku przy ul. Pułaskiego 81A ze stawką opłaty podstawowej w wysokości 22,00 zł netto/m2.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.218 zł.

Opłata za lokal obejmuje opłatę podstawową w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcja odbędzie się w dniu 10-12-2019 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 8.30.

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni PEKAO S.A. 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.14 lub telefonicznie (87) 563-03-65 .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

28-11-2019 r.
A. Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI