rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcja na wynajem lokali użytkowych w budynku Utrata 2C ...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcja na wynajem lokali użytkowych w budynku Utrata 2C (D.H. ALFA)

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem lokali użytkowych położonych na II piętrze budynku przy ul. Utrata 2C (D.H. ALFA) ze stawką opłaty podstawowej w pierwszym roku 12,40 zł netto/m2, po upływie roku – 15,00 zł netto/m2, dodatkowo opłaty za dozór i sprzątanie oraz media:

1. lokal Nr 21 o pow. 29,00 m2- wadium w wysokości 1.321 zł
2. lokal Nr 29 o pow. 40,60 m2 - wadium w wysokości 1.850 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w powyższej wysokości.

Opłata za lokale obejmuje opłatę podstawową w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za dozór i sprzątanie, wodę i kanalizację, energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.

 Aukcja odbędzie się w dniu 17-06-2019 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2:
1. lokal Nr 21 o godz. 8.30
2. lokal Nr 29 o godz. 9.00

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni PEKAO S.A. 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni. 
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.14 lub telefonicznie (87) 563-03-65 .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

10-06-2019 r.
A. Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI