rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcje na najem lokali użytkowych
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcje na najem lokali użytkowych

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcje nieograniczone na najem lokali użytkowych położonych przy ulicy:

1.Utrata 2C (D.H. ALFA) lokal Nr 22 - II piętro, pow. 40,60 m2, cena wywoławcza stawki czynszu najmu 16,00 zł netto/m2, wadium1598,00 zł;

2.Świerkowa 52 – I piętro, pow. 50,22 m2, cena wywoławcza stawki czynszu najmu 15,00 zł netto/m2, wadium 1853,00 zł;

3.1 Maja 2A –parter, pow. 390,08 m2, z możliwością podziału dwa lokale i najmu oddzielnych lokali o pow. 126 i 264 m2, cena wywoławcza stawki czynszu najmu 23,00 zł netto/m2, wadium  7 129,00 zł i 14 937,00 zł.

Opłata za lokale obejmuje czynsz najmu w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za media oraz opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją, lokal przy ul. Utrata 2C dodatkowo opłatę za dozór i sprzątnie 8,10 zł netto/m2.

Aukcje odbędą się w dniu 27 czerwca 2022 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A pok. Nr 2:

1. Utrata 2C - godz. 8.30
2. Świerkowa 52 – godz. 9.00
3. 1 Maja 2A – godz. 9.30

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w powyższej wysokości na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać pod numerem telefonu 87 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

Suwałki, dnia 10-06-2022 r.
Kierownik Działu Lokalowego
Agnieszka Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI