rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg - aukcja na wynajem lokalu użytkowego w budynku...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg - aukcja na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Klonowej 8.

OGŁOSZENIE

 

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem lokalu użytkowego o pow. 71,16 m2 na parterze budynku przy ul. Klonowej 8 ze stawką wywoławczą opłaty podstawowej netto 16,00 zł/m 2.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2800 zł.
Opłata za lokal obejmuje:
-opłatę podstawową w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT,
-opłatę za centralne ogrzewanie płatną w sezonie grzewczym,
-opłatę za wodę i kanalizację wg wskazań liczników,
- opłatę za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami liczników,
- opłatę za wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcja odbędzie się w dniu 15-01-2018 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 900 .

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni PEKAO S.A. 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni.
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej
w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.15 lub telefonicznie (87) 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

21-12-2017 r.

M. Osyda

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI