rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » AUKCJA NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

AUKCJA NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

O G Ł O S Z E N I E

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem lokali użytkowych położonych na parterze w budynkach:

·przy ul. Korczaka 2A o powierzchni użytkowej 138,66 m2 z ceną wywoławczą podstawowej opłaty czynszowej wynoszącej 23,00 zł/m2 netto miesięcznie – wymagane wadium w wysokości 7845,00 zł,

·przy ul. Kowalskiego 17 o powierzchni użytkowej 56,57 m2 z ceną wywoławczą podstawowej opłaty czynszowej wynoszącej 16,00 zł/m2 netto miesięcznie – wymagane wadium w wysokości 2227,00 zł.

Opłata za lokal obejmuje opłatę podstawową w wysokości ustalonej w drodze aukcji + Vat, opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcje rozpoczną się w dniu 01-07-2020 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 900 

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu. 

Wymagane wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Pekao S.A. Suwałki Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminemaukcji. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Spółdzielni. 

Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

 Bliższe informacje o lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 15 lub telefonicznie tel. (87) 563 - 03 – 63.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

 

 

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI