rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Aukcja na wynajem pomieszczenia o pow. 71,33 m2 w piwnicy...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Aukcja na wynajem pomieszczenia o pow. 71,33 m2 w piwnicy budynku przy ul. Klonowej 41A

 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza aukcję na wynajem pomieszczenia o pow. 71,33 m2 położonego w piwnicy budynku przy ul. Klonowej 41A ze stawką opłaty podstawowej netto 8,00 zł/m2.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.404,00 zł.

Opłata za lokal obejmuje opłatę podstawową w wysokości ustalonej w drodze aukcji + VAT, opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz opłatę za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją.

Aukcja odbędzie się w dniu 16-09-2019 r. w biurze Spółdzielni ul. Korczaka 2A pok. Nr 2 o godz. 8.00.

Wydanie lokalu nastąpi po podpisaniu umowy najmu.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni PEKAO S.A. 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 najpóźniej na 1 dzień przed terminem aukcji.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Spółdzielni. 
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Wadium zarachowuje się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę ustalonej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.

Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.14 lub telefonicznie (87) 563-03-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania aukcji bez podania przyczyn.

02-09-2019 r.
A. Raczyła

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI