rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw

                                                                OGŁOSZENIE

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2A,
tel. (87) 563 03 47, fax. (87) 566 51 61 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę
i montaż wyposażenia placów zabaw w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia 16 sierpnia 2019 r.
Materiały przetargowe będą wydawane w pokoju Nr 6 w biurze Zarządu Spółdzielni lub przesyłane pocztą elektroniczną po udokumentowaniu uiszczenia opłaty w wysokości 154,70 zł brutto.

Termin składania ofert: 18 czerwca 2019 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert: 18 czerwca 2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A.
Wadium przetargowe należy składać na warunkach określonych w Instrukcji dla oferenta.
Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe od Zamawiającego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

 

                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                Leszek Perkowski

 

 


Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI