rotrotrotrotrotrotrotrot
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Korczaka 2A

Tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22
» STRONA GŁÓWNA » PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ciągów...
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych (nawierzchnia z kostki betonowej „Polbruk”) w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych (nawierzchnia z kostki betonowej „Polbruk”) w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. 

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2019 r.

Ustala się łączne wadium w wysokości 32.100 zł, z wpłatą na konto SSM w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.

Kryterium oceny ofert – cena.

Materiały przetargowe w cenie 150 zł brutto za komplet, po uprzednim dokonaniu opłaty na konto Spółdzielni Nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Suwałkach oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A – pokój Nr 10, tel. (87) 563 - 03 - 69.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.04.2019 r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.            

Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia  przetargu, w części lub w całości,bez podania przyczyn.
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki, tel. 87 563 03 40, 87 563 03 41, 87 566 49 22, fax. 87 566 51 61 
e-mail: sekretariat@ssm.suwalki.pl
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 000123187 REGON: 000483205 NIP: 844-000-56-26
Pokaż stronę w pełnej wersji
DESIGN BY ONAVI